Triflex ProJoint+ – Informacje techniczne

Triflex ProJoint+ – Informacje techniczne

Triflex ProJoint: System uszczelniający do dylatacji ruchomych

Uszczelnienia dylatacji na bazie płynnych tworzyw sztucznych elastycznie dostosowują się do warunków budowlanych w obrębie dylatacji. Dzięki temu pozwalają one na bezpoinowe i niezawodne uszczelnienie nie tylko prostych dylatacji, lecz nawet skomplikowanych konstrukcji. Umożliwiają także pokrycie różnic poziomów. Za pomocą jednego systemu można zabezpieczać dylatacje o różnych szerokościach. Mała wysokość uszczelnienia pozwala na płynne przejście między dylatacją i powierzchnią dzięki tylko nieznacznemu obniżeniu podłoża. Materiał przywiera do podłoża całą powierzchnią, przez co woda opadowa nie może podchodzić pod uszczelnienie. Ogranicza to także przerastanie korzeni i kłączy w zagrożonym tym zjawiskiem obszarze granicznym uszczelnienia.

Dokumenty planistyczne

Budowa systemu ProJoint+, wariant 1

1

Podkład gruntujący (wariant 1)

Triflex Cryl Primer 222

Triflex Cryl Primer 222

Triflex Cryl Primer 222 to podkład gruntujący dla systemów Triflex na bazie żywicy PMMA, przeznaczony do stosowania na asfalcie.

Zużycie
Min. 0,40 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer stosowany jest jako podkład gruntujący do różnego rodzaju metali i skorodowanych powierzchni.

Zużycie
Ok. 0,15 l/m²
Charakterystyka produktu

Triflex Cryl Primer 287

Triflex Cryl Primer 287

Triflex Cryl Primer 287 to podkład gruntujący do systemów Triflex na bazie żywicy PMMA, przeznaczony do stosowania na podłożach chłonnych, takich jak beton, jastrych lub drewno.

Zużycie
Min. 0,35 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+ stosuje się jako podkład gruntujący, szpachlowanie gruntujące jak również do wyrównywania nierówności, przeważnie w systemie Triflex CPS-F.

Zużycie
Ok. 0,30 do 0,40 kg/m² w zależności od chropowatości podłoża
Charakterystyka produktu
2

Taśma wzmacniająca Triflex (wariant 1)

Taśma wzmacniająca Triflex

Triflex Trägerband

Taśma wzmacniająca Triflex stosowana jest jako warstwa nośna pod pętle w dylatacjach ruchomych.

Zużycie
/
3

Uszczelnienie dylatacji (wariant 1)

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail stosowany jest do zaprawiania obróbek detali na dachach płaskich, balkonach, tarasach dachowych, podcieniach i parkingach wielopoziomowych.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Włóknina Triflex

Triflex Spezialvlies

Włóknina Triflex służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA i PUR.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu
4

Profil dylatacyjny (wariant 1)

Triflex ProJoint profil fugowy

Triflex ProJoint Profil

Triflex ProJoint profil fugowy jest używany do dylatacji ruchomych w systemie Triflex ProJoint+.

Zużycie
/
5

Wypełnianie (wariant 1)

Triflex Cryl RS 240

Triflex Cryl RS 240

Triflex Cryl RS 240 to szybkoutwardzalna, wysoce wytrzymała zaprawa naprawcza do napraw posadzek jastrychowych oraz prac renowacyjnych w obszarach zewnętrznych przeprowadzanych za pomocą warstw o grubości od 5 mm do 50 mm.

Zużycie
Ok. 2,20 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu
6

Uszczelnianie detali (wariant 1)

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail stosowany jest do zaprawiania obróbek detali na dachach płaskich, balkonach, tarasach dachowych, podcieniach i parkingach wielopoziomowych.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Włóknina Triflex

Triflex Spezialvlies

Włóknina Triflex służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA i PUR.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu
7

Taśma dylatacyjna (wariant 1)

Triflex ProJoint Cleaner

Triflex ProJoint Cleaner, 0,25 l

Triflex ProJoint Cleaner służy do czyszczenia i poprawiania przyczepności kleju Triflex ProJoint Fix podczas klejenia elementów do powierzchni gładkich oraz do profili Triflex ProJoint

Zużycie
Ok. 0,03 l/m

Triflex ProJoint Fix

Triflex ProJoint Fix

Triflex ProJoint Fix jest używany do klejenia taśmy dylatacyjnej przy profilach Triflex ProJoint w systemie Triflex ProJoint+

Zużycie
Ok. 0,06 l/m
Charakterystyka produktu

Triflex ProJoint expansion strip

Triflex ProJoint Dehnungsband

Detailed information to follow.

Zużycie
-
8

System ochronny do nawierzchni (wariant 1)

System ochronny do nawierzchni Triflex ProJoint+

Można stosować wszystkie systemy uszczelnień Triflex. Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym. 

9

 Inne / opcjonalne produkty systemowe (wariant 1)

Środek czyszczący Triflex (Reiniger)

Triflex Reiniger

Środek czyszczący Triflex przeznaczony jest do wszystkich produktów na bazie PMMA, EP, PUR oraz PUA. Służy on do przygotowywania podłoża w przypadku przeróbek i przerw w pracy, jak również do odtłuszczania metali. Ponadto za pomocą środka czyszczącego Triflex można czyścić zabrudzone narzędzia robocze.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża (min. 0,20 l/m²)

Budowa systemu ProJoint+, wariant 2

1

Podkład gruntujący (wariant 2)

Triflex Cryl Primer 222

Triflex Cryl Primer 222

Triflex Cryl Primer 222 to podkład gruntujący dla systemów Triflex na bazie żywicy PMMA, przeznaczony do stosowania na asfalcie.

Zużycie
Min. 0,40 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer stosowany jest jako podkład gruntujący do różnego rodzaju metali i skorodowanych powierzchni.

Zużycie
Ok. 0,15 l/m²
Charakterystyka produktu

Triflex Cryl Primer 287

Triflex Cryl Primer 287

Triflex Cryl Primer 287 to podkład gruntujący do systemów Triflex na bazie żywicy PMMA, przeznaczony do stosowania na podłożach chłonnych, takich jak beton, jastrych lub drewno.

Zużycie
Min. 0,35 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+ stosuje się jako podkład gruntujący, szpachlowanie gruntujące jak również do wyrównywania nierówności, przeważnie w systemie Triflex CPS-F.

Zużycie
Ok. 0,30 do 0,40 kg/m² w zależności od chropowatości podłoża
Charakterystyka produktu
2

Taśma wzmacniająca Triflex (wariant 2)

Taśma wzmacniająca Triflex

Triflex Trägerband

Taśma wzmacniająca Triflex stosowana jest jako warstwa nośna pod pętle w dylatacjach ruchomych.

Zużycie
/
3

Uszczelnienie dylatacji (wariant 2)

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail stosowany jest do zaprawiania obróbek detali na dachach płaskich, balkonach, tarasach dachowych, podcieniach i parkingach wielopoziomowych.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Włóknina Triflex

Triflex Spezialvlies

Włóknina Triflex służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA i PUR.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu
4

Klin z zaprawy i wyrównanie (wariant 2)

Triflex Cryl RS 240

Triflex Cryl RS 240

Triflex Cryl RS 240 to szybkoutwardzalna, wysoce wytrzymała zaprawa naprawcza do napraw posadzek jastrychowych oraz prac renowacyjnych w obszarach zewnętrznych przeprowadzanych za pomocą warstw o grubości od 5 mm do 50 mm.

Zużycie
Ok. 2,20 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel)

Triflex Cryl Spachtel

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel) stosowana jest do wyrównywania nierówności w obrębie podłoża oraz systemów Triflex w miejscach nakładających się warstw włókniny lub wgłębień.

Zużycie
Ok. 1,40 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
5

Profil dylatacyjny (wariant 2)

Triflex ProJoint profil fugowy

Triflex ProJoint Profil

Triflex ProJoint profil fugowy jest używany do dylatacji ruchomych w systemie Triflex ProJoint+.

Zużycie
/
6

Taśma dylatacyjna (wariant 2)

Triflex ProJoint Cleaner

Triflex ProJoint Cleaner, 0,25 l

Triflex ProJoint Cleaner służy do czyszczenia i poprawiania przyczepności kleju Triflex ProJoint Fix podczas klejenia elementów do powierzchni gładkich oraz do profili Triflex ProJoint

Zużycie
Ok. 0,03 l/m

Triflex ProJoint Fix

Triflex ProJoint Fix

Triflex ProJoint Fix jest używany do klejenia taśmy dylatacyjnej przy profilach Triflex ProJoint w systemie Triflex ProJoint+

Zużycie
Ok. 0,06 l/m
Charakterystyka produktu

Triflex ProJoint expansion strip

Triflex ProJoint Dehnungsband

Detailed information to follow.

Zużycie
-
7

System ochronny do nawierzchni (wariant 2)

System ochronny do nawierzchni Triflex ProJoint+

Można stosować wszystkie systemy uszczelnień Triflex. Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym. 

8

Uszczelnianie detali (wariant 2)

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail stosowany jest do zaprawiania obróbek detali na dachach płaskich, balkonach, tarasach dachowych, podcieniach i parkingach wielopoziomowych.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Włóknina Triflex

Triflex Spezialvlies

Włóknina Triflex służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA i PUR.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu
9

Inne / opcjonalne produkty systemowe (wariant 2)

Środek czyszczący Triflex (Reiniger)

Triflex Reiniger

Środek czyszczący Triflex przeznaczony jest do wszystkich produktów na bazie PMMA, EP, PUR oraz PUA. Służy on do przygotowywania podłoża w przypadku przeróbek i przerw w pracy, jak również do odtłuszczania metali. Ponadto za pomocą środka czyszczącego Triflex można czyścić zabrudzone narzędzia robocze.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża (min. 0,20 l/m²)

Rysunki systemu

Instrukcja obróbki

ProJoint+_1
Wyfrezować, a następnie wyszlifować lub wyśrutować podłoże.
1/11
ProJoint+_2
Zagruntować podłoża betonowe za pomocą podkładu gruntującego Triflex Cryl Primer 287.
2/11
ProJoint+_3
Po zamocowaniu taśmy wzmacniającej przy użyciu masy szpachlowej Triflex Cryl (Spachtel)…
3/11
ProJoint+_4
... wykonać uszczelnienie dylatacji ze zbrojeniem włókninowym...
4/11
ProJoint+_5
… za pomocą systemu Triflex ProDetail.
5/11
ProJoint+_6
Dalsza obróbka jest możliwa po upływie ok. 1 godziny.
6/11
ProJoint+_7
Przykleić profile dylatacyjne Triflex ProJoint całą powierzchnią wzdłuż szczeliny.
7/11
ProJoint+_8
W przypadku profilu nasadzanego (wariant 2) należy wyrównać różnicę wysokości produktem Triflex Cryl RS 240.
8/11
ProJoint+_9
Zagłębienie profilu na taśmę dylatacyjną Triflex ProJoint oczyścić za pomocą środka Triflex ProJoint Cleaner.
9/11
ProJoint+_10
Następnie przykleić taśmę dylatacyjną klejem Triflex ProJoint Fix.
10/11
ProJoint+_11
Teraz można nanieść system ochronny do nawierzchni aż do krawędzi profilu dylatacyjnego.
11/11

Najwyższe bezpieczeństwo. Najwyższa zgodność.

Dzięki produktom Triflex są Państwo zawsze na wygranej pozycji, we wszystkich obszarach zastosowania. Stała wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości produkcji oraz dokładne testy przed wprowadzeniem na rynek są dla nas czymś oczywistym.

Badania i certyfikaty
 Rampy na parkingu 1 budynku „Kaufhaus des Westens”
Rampy na parkingu 1 budynku „Kaufhaus des Westens”
Centrum handlowe King Square w Krakowie
Centrum handlowe King Square w Krakowie
Raport z zastosowania w praktyce Kantensiek
Parking wielokondygnacyjny Kliniki Ewangelickiej Bethel (EvKB)
Raport z zastosowania w praktyce Salzgitter
Parking wielokondygnacyjny Kurt-Schumacher-Ring
Raport z zastosowania w praktyce Kaufbeuren
Ratusz Kaufbeuren
Raport z zastosowania w praktyce Traunstein
Garaż podziemny Telekom
Raport z zastosowania w praktyce Hanower
Rampy dojazdowe i teren dla dostawców VHV Gruppe

Jak możemy Państwu pomóc?

Służymy Państwu pomocą. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań systemowych prosimy o kontakt telefoniczny.