Triflex Line Kaltplastik

Masa chemoutwardzalna Triflex Line Kaltplastik jest stosowana do wykonywania oznakowań typu I i II w formie gładkiej, profilowanej lub strukturalnej.

Triflex Line Kaltplastik Basisharz, 18 kg

Masa chemoutwardzalna Triflex Line Kaltplastik to bezrozpuszczalnikowy, dwuskładnikowy produkt na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA). Produkt umożliwia wykonywanie oznakowań typu I i II w formie gładkiej oraz oznakowań strukturalnych i profilowanych. Masa chemoutwardzalna Triflex Line Kaltplastik sprawdza się szczególnie na drogach o dużym natężeniu ruchu i wysokich wymaganiach odnośnie dobrej widoczności nocnej. Masy chemoutwardzalne Triflex znajdują zastosowanie także w halach przemysłowych i parkingach wielokondygnacyjnych, w których występują wysokie wymagania w zakresie odporności na zużycie.

Produkty Triflex Line nadają się zarówno do nawierzchni bitumicznych jak i podłoży betonowych (przy zastosowaniu podkładu gruntującego Triflex Than Grund L 1K). Mogą one być nanoszone maszynowo wytłaczarką lub malowarką, a także ręcznie za pomocą wózka do oznakowań, kielni do wygładzania bądź szpachli.

     Najważniejsze zalety systemu

 • Odporna na obciążenia mechaniczne
 • Przywiera całą powierzchnią
 • Odporna na działanie czynników atmosferycznych (promieniowanie UV, IR itd.)
 • Odporna na działanie alkaliów
 • Szybkowiążąca
 • Elastyczna
 • Aplikowana na zimno
 • Atest BASt
MW Markierung Bundesstraße 01

Budowa systemu

 1. Podkład gruntujący Triflex Than Grund L 1K – zapewnia izolację podłoża betonowego oraz przyczepność.
 2. Masa chemoutwardzalna Triflex Line Kaltplastik – w postaci oznakowania gładkiego, strukturalnego lub profilowanego.
 3. Posypka – zgodna z odpowiednim świadectwem kontroli BASt (Federalny Urząd ds. Dróg) oraz Krajową Oceną Techniczną IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

Zużycie materiału

Masa chemoutwardzalna Triflex Line Kaltplastik, gęstość ok. 1,9 g/cm³

Oznakowanie w formie gładkiej Zużycie ok. 4,50 kg/m² przy grubości warstwy 2,5 mm.
Oznakowanie strukturalne Oznakowanie strukturalne: Zużycie: ok. 2,20 kg/m².
Oznakowanie profilowane Zużycie ok. 6,50 kg/m² przy grubości warstwy od 3 do 5 mm.

Wzór wyliczenia: Szerokość linii (m) x długość linii (m) x zużycie (kg/m²) = Zużycie powierzchniowe (kg)

Kolory

 • 9016 Biały
 • Inne kolory na zamówienie.