Zastrzeżenia prawne

Odpowiedzialny za treść:

Follmann Chemia Polska Sp. z o.o.

Oddział Triflex Polska

ul. Stanisława Wyspiańskiego 43

60-751 Poznań

Fon:  +48 616 683 445 

Fax: +48 616 683 446

info@triflex.pl

Zarząd: Dr. Jörn Küster

REGON: 363658942

KRS: 0000600208

NIP: 7792439211

BDO: 000148420

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Disclaimer

  • Nasze strony internetowe są chronione prawem autorskim. Każde użycie do celów komercyjnych lub politycznych, w całości lub w części, również w zmienionej formie, wymaga uprzedniej zgody firmy TRIFLEX. Dozwolony jest wydruk, kopiowanie oraz pobieranie plików dla celów informacyjnych oraz do użytku prywatnego.
  • Nazwy i logo oznaczone ® są znakami towarowymi TRIFLEX lub spółek powiązanych należących do grupy.
  • Umieszczone na naszych stronach linki mogą przekierować użytkownika na strony internetowe osób trzecich. Zwracamy uwagę, że firma TRIFLEX nie ma żadnego wpływu na treść tych stron i dlatego też nie jest za nie odpowiedzialna. Zamieszczenie linków do witryn internetowych osób trzecich nie stanowi jakiegokolwiek polecenia dla tych stron, administrujących nimi przedsiębiorstw lub ich produktów i usług.
  • Treści zamieszczane na naszych stronach są starannie dobierane. Mimo to nie możemy zagwarantować, że informacje te nie zawierają błędów i są kompletne. Treści te mogą być ponadto bez uprzedniego ostrzeżenia aktualizowane, rozszerzane, skracane lub w inny sposób dopasowywane lub zmieniane.