Wasze pytania, nasze odpowiedzi

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Odpowiedzialność ekologiczna I Ochrona środowiska

Ochrona środowiska naturalnego, oszczędne korzystanie z dostępnych zasobów naturalnych oraz opracowywanie długotrwałych rozwiązań jest podstawą naszych działań od wstępnej koncepcji produktu aż po jego utylizację. Postępowanie proekologiczne jest dla nas kwestią oczywistą. Już od kilkudziesięciu lat inwestujemy w technologię środowiskową, ograniczając w ten sposób zużycie zasobów naturalnych oraz emisje.

Wspieramy inicjatywę „Responsible Care”, oznaczającą odpowiedzialne postępowanie dla bezpiecznej przyszłości. Uzyskaliśmy certyfikację według normy jakościowej EN ISO 9001:2015!

Nasze przedsiębiorstwo jest członkiem DGNB (Niemieckiego Towarzystwa Budownictwa Zrównoważonego). Wszystkie materiały i procesy są przez nas badane pod kątem oddziaływania zdrowotnego i środowiskowego.

Zdrowie I Zapach I Wartości graniczne w miejscu pracy

Nasze produkty nie zawierają rozpuszczalników, jednak często dochodzą do nas krytyczne opinie dotyczące ich zapachu. W trakcie obróbki żywic na bazie polimetakrylanu metylu uwalniane są monomery w niskich stężeniach, które mimo swojego uciążliwego zapachu są nieszkodliwe dla zdrowia. Po całkowitym utwardzeniu żywicy nieprzyjemny zapach znika. Jeżeli obróbka odbywa się w dobrze wentylowanym miejscu w warunkach zewnętrznych, zazwyczaj nie dochodzi do przekroczenia wartości granicznych dopuszczalnych w miejscu pracy. Obróbka w pomieszczeniach dozwolona jest wyłącznie przy zapewnieniu dostatecznej wentylacji i ew. zastosowaniu ochrony dróg oddechowych. Podczas obróbki płynnych tworzyw sztucznych należy przestrzegać przepisów oraz wartości granicznych podanych w kartach charakterystyki.

Zakres zastosowania produktów Triflex

Produkty i systemy Triflex mogą być zasadniczo stosowane zarówno w warunkach zewnętrznych jak i w pomieszczeniach. W przypadku stosowania wewnątrz budynków, należy w dostatecznym stopniu uwzględnić wszystkie czynniki oraz specyficzne warunki miejscowe, dlatego też inwestor lub wykonawca powinien skontaktować się z firmą Triflex w celu uzyskania szczegółowych, profesjonalnych wskazówek w zakresie przebiegu planowanych prac: info@triflex.de.

Brak dostępności produktów Triflex w sklepach

Triflex oferuje trwałe rozwiązania najwyższej jakości. W celu zapewnienia długotrwałej funkcjonalności systemów, oprócz pierwszorzędnej jakości produktów niezbędna jest także właściwa jakość obróbki. Wymaga to odpowiedniego postępowania z naszymi produktami, co mogą zagwarantować wyłącznie wyszkolone przedsiębiorstwa specjalistyczne.

Dzięki bezpośredniej dostawie wyłącznie do wykwalifikowanych wykonawców, wykonawcy jak i inwestorzy zyskują dodatkowo nasze intensywne wsparcie: Triflex szkoli wykonawców podczas seminariów praktycznych, pomaga w wyborze odpowiedniego systemu oraz na miejscu udziela rad i wskazówek w zakresie zastosowania produktów. Taka ścisła współpraca gwarantuje wysoką jakość obróbki oraz zadowolenie klientów! Jeżeli planują Państwo konkretną inwestycję, prosimy o kontakt. 

Chętnie udzielimy Państwu informacji na temat firm wykonawczych w Państwa okolicy za pośrednictwem naszej wyszukiwarki wykonawców Triflex.

Ceny I Wysoka jakość obróbki

Często pytają nas Państwo o koszt metra kwadratowego produktu Triflex. Ponieważ jednak każda inwestycja jest inna i charakteryzuje się innymi wymaganiami, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to proste pytanie…

Systemy Triflex spełniają najwyższe wymogi w zakresie jakości produktu i obróbki. Wybierając systemy Triflex, zyskują Państwo długotrwale szczelne, atrakcyjne pod względem wizualnym rozwiązania uszczelniające i powłokowe do balkonów, tarasów i dachów, jak również garaży podziemnych i wielokondygnacyjnych. Materiały do oznakowań Triflex zapewniają długotrwałe bezpieczeństwo na drogach, w tunelach oraz na parkingach.
Aby móc zagwarantować inwestorom i zleceniodawcom spełnienie najwyższych standardów jakościowych, Triflex regularnie poddaje swoje produkty niezależnym badaniom, dzięki czemu ich wysoka jakość może zostać potwierdzona w drodze certyfikacji. Celem zapewnienia profesjonalnej obróbki na placu budowy, współpracujemy wyłącznie ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami, których personel przechodzi regularne szkolenia w zakresie zastosowania produktów Triflex. W ten sposób gwarantujemy projektantom i inwestorom bezproblemową realizację projektów budowlanych.

Tanie rozwiązania I Porównywalność ofert

Potrzebują Państwo trwałych rozwiązań? Za pomocą prostych, tanich środków można z pewnością osiągnąć zadowalający, choć krótkotrwały efekt. Takie podejście do problemu nie przynosi jednak korzyści w dłuższej perspektywie czasowej. Decydując się na najwyższej jakości produkty Triflex oraz usługi naszych wykwalifikowanych wykonawców, wybierają Państwo solidne i długotrwałe rozwiązanie! W ciągu przeszło 40 lat działalności dowiedliśmy tego w tysiącach inwestycji na całym świecie.

Utylizacja za pośrednictwem firmy Interseroh

Czy utylizacja odpadów musi się odbywać za pośrednictwem firmy Interseroh?

Nie. W ramach współpracy z firmą Interseroh wypełniamy ustawowy obowiązek odbioru opakowań, stawiając przy tym na renomowanego i doświadczonego partnera.
Niniejsza oferta nie jest obligatoryjna, utylizację można również powierzyć innej firmie, która spełnia kryteria.

Jak znaleźć lokalny zakład utylizacyjny?

Po wysłaniu do firmy Interseroh formularza zlecenia w sprawie odbioru, w odpowiedzi zostaną podane dane kontaktowe lokalnego zakładu utylizacyjnego. 

Poza tym większość lokalnych zakładów utylizacyjnych ma podpisane umowy z firmą Interseroh. Pytanie skierowane do aktualnej firmy partnerskiej w miejscu działalności pozwoli wyjaśnić wątpliwości. W większości przypadków można współpracować nadal z dotychczasowym lokalnym zakładem utylizacyjnym.

Od kogo można dostać kontener do ustawienia na terenie firmy?

Kontenery podstawia lokalny zakład utylizacyjny.

Jakie opakowania są przyjmowane z powrotem?

Przyjmowane są wszystkie opakowania firmy Triflex – pojemniki blaszane, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania tekturowe itd.

Należy jednak segregować poszczególne frakcje (papier/tektura, tworzywa sztuczne, metale).

Kontenery IBC nadal przekazuje się do utylizacji za pośrednictwem serwisu Schütz Ticket.

Jaka jest minimalna ilość odbioru luzem?

Firma Interseroh organizuje odbiór opakowań u klienta. Gromadzenie odpadów w celu odbioru prowadzi się w workach big-bag lub kontenerach. 

W przypadku pojemników blaszanych można po uzgodnieniu z firmą Interseroh zorganizować tzw. odbiór luzem. W tym celu należy zgromadzić co najmniej 10 pojemników blaszanych. 

Nie ma przy tym znaczenia wielkość pojemników blaszanych – musi to być 10 pojemników z tego samego materiału. Nasze pojemniki są wykonane z blachy białej.
 

Jeżeli zamieszczone tutaj informacje nie wyczerpują Państwa pytań – prosimy o bezpośredni kontakt z nami. 

BHP podczas obchodzenia się z płynnymi tworzywami sztucznymi PMMA

Szczególnie podczas obchodzenia się z produktami na bazie PMMA należy przestrzegać szeregu wymogów związanych z BHP: zaczynając od przepisów w sprawie substancji niebezpiecznych, planowania i realizacji obiektów budowlanych oraz środków ochrony indywidualnej, poprzez transport towarów niebezpiecznych, po składowanie i utylizację.

Nasza broszura „Bezpieczna praca, optymalna ochrona” dostarcza informacji na temat bezpiecznego i nieszkodliwego dla zdrowia projektowania oraz realizacji inwestycji budowlanych przy zastosowaniu płynnych tworzyw sztucznych PMMA. Poza tym zawiera skuteczne rozwiązania, dzięki którym bezpieczeństwo pracy staje się integralną częścią zakładowej codzienności, uwzględnianą przy podejmowaniu codziennych decyzji. Ich konsekwentne wdrażanie i stosowanie pozwala nie tylko zwiększyć ekonomiczność inwestycji. Przede wszystkim mogą się one w znacznej mierze przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i wydajności pracy osób pracujących na budowach.

Masz więcej pytań?

Jeżeli nie ma tutaj właściwej odpowiedzi na problematyczną kwestię, chętnie pomożemy ją wyjaśnić w ramach indywidualnego kontaktu.