Farba do oznakowań Preco Line EP 2K NightLine

Farba do oznakowań Preco Line EP 2K NightLine przeznaczona jest do wykonywania odpornych na obciążenia mechaniczne oznakowań bezpieczeństwa i służy m.in. do oznaczania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych w garażach podziemnych i tunelach.

Preco Line EP 2K NightLine

Farba epoksydowa Preco Line EP 2K NightLine stanowi dwuskładnikowy materiał o właściwościach fotoluminescencyjnych, przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych oznakowań na nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Produkt został przebadany zg. z DIN 67510 część 1, klasa A (zob. raport BAM: 8.6E0024, nr próbki 01 (b)). Przy warstwie 0,6 mm BAM uzyskał następujący czas zaniku: do luminancji 0,3 mcd/m² = 614 minut! Oznakowanie jest tym samym widoczne dla oka ludzkiego przez co najmniej godzinę.
 

Preco Line EP 2K NightLine stanowi uzupełnienie istniejących systemów oświetlenia awaryjnego, stosowane do oznaczania dróg ewakuacyjnych i ratunkowych m.in. w klatkach schodowych, garażach podziemnych, fabrykach, centrach handlowych i tunelach narażonych na umiarkowane obciążenia mechaniczne.
 

Wysokogatunkowe pigmenty zawarte w produkcie Preco Line EP 2K NightLine pochłaniają światło dziennie lub światło emitowane przez sztuczne oświetlenie, a następnie oddają je w ciemności. Skuteczność oznakowań fotoluminescencyjnych jest zależna m.in. od ilości światła zastanego. Zazwyczaj moc światła dostarczana przez oświetlenie ogólne jest wystarczająca. Należy jednak zwrócić uwagę, aby źródła światła były zainstalowane możliwie jak najbliżej oznakowań ostrzegawczych.

Preco Line EP 2K NightLine

Budowa systemu

  1. Podkład gruntujący Triflex Than Grund L 1K – zapewnia izolację podłoża betonowego oraz jego przyczepność.
  2. Farba do oznakowań Preco Line EP 2K NightLine – bezspoinowe oznakowanie liniowe w warstwach do 0,6 mm.

Zużycie materiału

Preco Line EP 2K NightLine, gęstość ok. 1,14 g/cm³.

Zużycie ok. 0,46 kg/m² przy grubości warstwy ok. 0,4 mm.

Grubość warstwy powinna wynosić min. 0,25 mm. Nanoszona ilość ma pozytywny wpływ na luminancję materiału. W razie potrzeby można nałożyć w dwóch cyklach natrysku warstwę o maks. grubości 0,6 mm.

Wzór wyliczenia: Szerokość linii (m) x długość linii (m) x zużycie (kg/m²) = Zużycie powierzchniowe (kg)

Kolory

  • Biało-żółtawy

Również poniższe systemy mogą Państwa zainteresować!

Jak możemy Państwu pomóc?

Służymy Państwu pomocą. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań systemowych prosimy o kontakt telefoniczny.