Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i że są Państwo zainteresowani naszą firmą i naszymi produktami.

§ 1 Informacja dotycząca pozyskiwania danych osobowych, wskazanie usługodawcy oraz pełnomocnika ds. ochrony danych

(1) Niniejszym informujemy, iż podczas użytkowania tej strony internetowej pozyskiwane są Państwa dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, które odnoszą się bezpośrednio do Państwa osoby, takie jak np. nazwisko, adres, adresy e-mail, aktywność użytkownika.

(2) Usługodawcą zg. z § 13 Ustawy o mediach elektronicznych (TMG) oraz jednostką odpowiedzialną zg. z § 3 ust. 7 Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) jest Triflex GmbH & Co KG, por. Zastrzeżenia prawne.

(3) Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych usługodawcy, jednostki odpowiedzialnej wzgl. podmiotu odpowiedzialnego mogą Państwo skontaktować się pod adresem datenschutzbeauftragter@triflex.de

§ 2 Państwa prawa

(1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w przypadku występowania jednej z podstaw prawnych wyszczególnionych w RODO oraz UODO (niem. BDSG). Podstawa prawna istnieje np. w przypadku, gdy:

 • Wyrazili Państwo zgodę.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy z Państwem.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesu prawnego naszej firmy lub osób trzecich, a Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych, nie mają w stosunku do nich znaczenia nadrzędnego.

(2) O ile spełnione są wymagane warunki prawne, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych zg. z art. 15 RODO;
 • sprostowania Państwa danych osobowych zg. z art. 16 RODO;
 • usunięcia Państwa danych osobowych zg. z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zg. z art. 18 RODO;
 • przenoszalności Państwa danych osobowych zg. z art. 20 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zg. z art. 21 RODO;
 • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec Państwa osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (art. 22 RODO);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 77 RODO). Właściwość organu nadzorczego wynika z państwa członkowskiego stanowiącego miejsce zwykłego pobytu osoby wnoszącej skargę, jej miejsca pracy lub też miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Wykaz (niepublicznych) organów nadzorczych oraz ich dane teleadresowe można znaleźć pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

(3) Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wrazić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych w przyszłości.

(4) Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych i przestrzegania Państwa praw prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres datenschutzbeauftragter@triflex.de lub adres podany w linku zamieszczonym w § 1 ust. 2, o ile w niniejszej „Informacji o ochronie danych” nie wskazano inaczej.

§ 3 Bezpieczeństwo danych

Do ochrony danych, a w szczególności zabezpieczenia Państwa danych osobowych podczas przesyłu danych oraz przed możliwością pozyskania przez osoby trzecie, wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie. Są one na bieżąco modyfikowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej.  

§ 4 Pozyskiwanie danych osobowych podczas użytkowania do celów informacyjnych oraz pliki cookie

(1) W przypadku użytkowania niniejszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, a więc z wykluczeniem logowania, rejestracji lub jakiegokolwiek innego przesyłu informacji, pozyskujemy wyłącznie dane przesyłane przez Państwa przeglądarkę w celu umożliwienia korzystania ze strony. Są to następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i czas zapytania
 • Różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Stan dostępu/kod odpowiedzi HTTP
 • Przesyłana ilość danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka internetowa
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Ponadto, podczas użytkowania tej strony internetowej, na Państwa komputerze zapisywane są tzw. „cookies". Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera i przypisane do stosowanej przeglądarki, poprzez które do miejsca, przez które zostały ustawione (w tym przypadku do naszej strony internetowej) przesyłane są określone informacje. Cookies nie uruchamiają aplikacji i nie mogą przenosić wirusów. Mają one sprawić, by oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza. Jeżeli posiadają Państwo konto użytkownika, cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa podczas kolejnej wizyty na stronie. Bez nich, podczas każdego wejścia na stronę konieczne byłoby ponowne logowanie.

a) Niniejsza strona korzysta z cookies w następującym zakresie:

 • Cookies tymczasowe (stosowane tymczasowo)
 • Cookies stałe (stosowane przez określony czas)
 • Cookies podmiotów trzecich (pochodzące od usługodawców zewnętrznych)

b) Cookies tymczasowe są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich tzw. cookies sesyjne. Zapisują one ID sesji, przy pomocy którego rozmaite zapytania przeglądarki mogą zostać przypisane do tej samej sesji. Dzięki temu, Państwa komputer zostaje rozpoznany podczas Państwa ponownej wizyty na stronie. Cookies sesyjne są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.

c) Cookies stałe są usuwane automatycznie po zdefiniowanym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Cookies mogą Państwo usunąć w dowolnym momencie poprzez ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki.

d) Ustawienia przeglądarki można dowolnie konfigurować, np. zablokować przyjmowanie cookies podmiotów trzecich bądź wszystkich cookies niezależnie od typu. Zwracamy jednak uwagę, iż w wyniku wyłączenia cookies niektóre funkcje tej strony mogą być niedostępne.

(3) Zgromadzone w ten sposób informacje są przechowywane oddzielnie od innych ewentualnie przekazanych nam danych. Dane pozyskane poprzez cookies nie są łączone z Państwa pozostałymi danymi.

§ 5 Newsletter

(1) Przy rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę Double-opt-in (podwójnego sprawdzania). Oznacza to, że po podaniu adresu e-mail, otrzymują Państwo na podany adres wiadomość z linkiem aktywacyjnym, w której prosimy o potwierdzenie, iż życzą sobie Państwo otrzymywać nasz newsletter. Jeżeli nie otrzymamy takiego potwierdzenia w ciągu 24 godzin, Państwa zgłoszenie zostaje automatycznie usunięte. Po potwierdzeniu zgłoszenia, Państwa adres e-mail jest przechowywany tak długo, dopóki nie otrzymamy Państwa rezygnacji z newslettera (odwołania). Dane gromadzone są wyłącznie w celu umożliwienia przesłania newslettera. Podczas rejestracji i potwierdzenia zapisujemy również Państwa adresy IP oraz czas, aby zapobiec bezprawnemu wykorzystaniu Państwa danych osobowych.

(2) Jedyną informacją wymaganą do przesłania newslettera jest adres e-mail. Podanie dodatkowych, wyszczególnionych oddzielnie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności i służy wyłącznie do celów personalizacji newslettera. Także te dane zostają całkowicie usunięte w przypadku rezygnacji z newslettera.

(3) Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przesyłanie newslettera. Zgodę można wycofać klikając na link podany w każdej wiadomości z newsletterem lub przesyłając nam stosowną informację, drogą elektroniczną na adres info@triflex.de bądź listownie na adres wskazany w zakładce Zastrzeżenia prawne. Podane dane nie są przekazywane podmiotom trzecim.

(4) Zwracamy uwagę, iż wysyłając Państwu newsletter, analizujemy Państwa aktywność jako użytkownika strony. Przesyłane wiadomości zawierają w tym celu tak zwane sygnalizatory www (web-beacon), zwane również pikselami śledzącymi. Są to jednoplikselowe pliki graficzne odsyłające do naszej witryny internetowej, co umożliwia nam analizę aktywności użytkownika. Odbywa się to poprzez pozyskiwanie danych wymienionych w § 4 oraz sygnalizatory www, przypisane do Państwa adresu e-mail i powiązane z własnym ID. Dane zapisywane są w sposób zaszyfrowany, w zawiązku z czym ID nie są łączone z Państwa pozostałymi danymi osobowymi i nie jest możliwe ich przypisanie do konkretnych osób. Z pozyskanych w ten sposób danych tworzony jest ewentualnie profil użytkownika, pozwalający na dostosowanie przesyłanego newslettera do Państwa preferencji. Gdy czytają Państwo nasz newsletter, analizujemy otwierane przez Państwa linki, co pozwala nam utworzyć Państwa indywidualny profil zainteresowań. Dane te zostają powiązane z Państwa działaniami na naszej stronie internetowej. Informacje pozyskane w ten sposób dostawca newslettera przechowuje na serwerze w Niemczech. 

§ 6 Zastosowanie Google Analytics

(1) Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Odpowiedzialnym dostawcą usługi w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera, umożliwiające analizę Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Informacje o aktywności użytkownika pozyskane poprzez cookies są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam gromadzone. Jeżeli jednak na niniejszej stronie zostanie aktywowana opcja anonimizacji adresu IP, w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony. Pełny adres IP jest przesyłany i przechowywany na serwerze Google w USA wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzystuje te dane do analizy aktywności użytkownika, sporządzania raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora innych usług związanych z użytkowaniem witryny i internetu. W tym celu zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA, oraz ewentualnie amerykańskie władze, mogą uzyskać dostęp do danych gromadzonych przez Google.

(2) Adres IP pozyskany przez Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

(3) Mogą Państwo zapobiec zapisowi cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, iż w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Podstawą prawną tego przypadku przetwarzania danych jest Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1, zd. 1, lit. a RODO. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, zmieniając wybór w ustawieniach plików cookie.

(4) Ponadto mogą Państwo zapobiec pozyskiwaniu i przetwarzaniu przez Google danych o użytkowaniu tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) uzyskanych za pomocą pliku cookie, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

(5) Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Adresy IP są dzięki temu przetwarzane w postaci skróconej, co wyklucza możliwość ich bezpośredniego powiązania z konkretnymi osobami.

(6) Korzystanie z Google Analytics odbywa się w sposób zgodny z warunkami uzgodnionymi z Google przez niemieckie urzędy ds. ochrony danych. Dane usługodawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001. Bliższe informacje na ten temat:

Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje o ochronie danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz politykę prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy znajdą Państwo na stronach Google.

§ 7 Zastosowanie Piksela Facebooka

(1) Ta strona internetowa wykorzystuje Piksel Facebooka, kod JavaScript stworzony przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a na terenie UE przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia (dalej „Facebook”), który jest zintegrowany z naszą stroną internetową. Piksel Facebooka służy do oceny działań użytkowników odwiedzających naszą witrynę, pomiaru skuteczności reklam oraz prezentacji reklam („Facebook-Ads”) zgodnych z zainteresowaniami użytkownika podczas odwiedzania serwisu społecznościowego Facebook oraz innych stron internetowych. Poprzez ten JavaScript, podczas wizyty na naszej stronie internetowej nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Informacje o Państwa aktywności jako użytkownika naszej strony internetowej są przekazywane na serwer Facebooka. Facebook przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika Facebooka oraz innych profili. Przypisanie próbuje działać na różnych urządzeniach, dzięki czemu możliwa jest ocena zachowania użytkowników jednocześnie na wszystkich wykorzystywanych przez nich urządzeniach. Jeżeli są Państwo zarejestrowani w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do Państwa konta. Jeżeli nie są Państwo zarejestrowani w serwisie Facebook lub nie są Państwo w nim zalogowani, istnieje możliwość, że Facebook rozpozna i zachowa Państwa adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i sposób dalszego wykorzystania danych zbieranych przez Facebook za pomocą Piksela. Dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące Piksela Facebooka oraz jego sposobu działania znajdą Państwo w sekcji pomocy serwisu Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

(2) Korzystając z Piksela Facebooka, dążymy do tego, aby wyświetlać nasze reklamy w serwisie Facebook tylko tym jego użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online. Za pomocą Piksela Facebooka staramy się zapewnić, że nasze reklamy w serwisie Facebook trafiają do potencjalnie zainteresowanych użytkowników. Ponadto, dzięki zastosowaniu Piksela Facebooka możemy ocenić skuteczność reklam w serwisie Facebook w celach statystycznych poprzez obserwację, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy w serwisie Facebook. Nie pozwala nam to na wyciąganie wniosków odnośnie poszczególnych użytkowników, ani nie umożliwia dostępu do poszczególnych profili. Zawarliśmy z firmą Facebook umowę o współadministrowanie danymi osobowymi (Controller Addendum). My i Facebook jesteśmy tym samym „Współadministratorami” danych w rozumieniu RODO. Umowa ta jest dostępna do wglądu pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Korzystanie z Piksela Facebooka odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą zg. z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, zmieniając ustawienia cookies zgodnie z opisem w punkcie (4).

(3) Zebrane dane na Państwa temat są dla nas anonimowe, tak więc nie pozwalają nam na rozpoznanie Państwa tożsamości jako użytkownika.

(4) Ustawieniami prywatności mogą Państwo zarządzać na swoim koncie w serwisie Facebook. Aby to zrobić, należy zalogować się w serwisie Facebook. Proszę kliknąć ten link, aby zapobiec przyszłemu pozyskiwaniu danych przez Facebook na naszej stronie internetowej (rezygnacja działa wyłącznie w tej przeglądarce i tylko w tej domenie) oraz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu. Na Państwa urządzeniu zostanie umieszczony plik cookie. Jeżeli cookies w Państwa przeglądarce zostaną usunięte, należy ponownie kliknąć ten link.

Jako zalogowany użytkownik serwisu Facebook mogą Państwo również ustawić, jakie rodzaje reklam będą Państwu wyświetlane na jego stronach: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Wprowadzone ustawienia są niezależne od platformy, tj. zostają zastosowane we wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

(5) Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach warunków przetwarzania danych serwisu. Bliższe informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także przysługujących Państwu praw oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o polityce prywatności serwisu pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia. Kontakt z inspektorem ochrony danych serwisu Facebook jest możliwy pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

§ 8 Korzystanie z LinkedIn Inside Tag

(1) Ta strona internetowa korzysta z LinkedIn Insight Tag firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). LinkedIn Insight Tag to fragment kodu JavaScript, zintegrowany z naszą stroną internetową i służący do oceny działań odwiedzających naszą witrynę w formie zanonimizowanej, pomiaru skuteczności reklam oraz prezentacji reklam („LinkedIn-Ads”) zgodnych z zainteresowaniami użytkownika podczas odwiedzania serwisu społecznościowego LinkedIn oraz innych stron internetowych. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerem LinkedIn, pod warunkiem, że są Państwo jednocześnie zalogowani na swoim koncie LinkedIn. Przypisanie próbuje działać na różnych urządzeniach, dzięki czemu możliwa jest ocena zachowania użytkowników jednocześnie na wszystkich wykorzystywanych przez nich urządzeniach. Zapisywane są również znaczniki czasu i zdarzenia, takie jak wyświetlenia strony.

(2) Korzystanie z LinkedIn Insight Tag pozwala nam na statystyczną ocenę użytkowania naszej strony internetowej w formie zanonimizowanej na potrzeby jej ciągłej optymalizacji. Dzięki temu dowiadujemy się, która reklama LinkedIn lub interakcja na LinkedIn doprowadziły Państwa do naszej witryny. W ten sposób jesteśmy w stanie sprawniej kontrolować wyświetlanie naszych reklam. Zebrane dane na Państwa temat są dla nas anonimowe, tak więc nie pozwalają nam na rozpoznanie Państwa tożsamości jako użytkownika ani nie umożliwiają dostępu do profili poszczególnych użytkowników.

Zawarliśmy z LinkedIn umowę o współadministrowanie danymi osobowymi (Joint Controller Addendum): https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Poza przetwarzaniem danych osobowych określonym w niniejszej Polityce prywatności, nie mamy żadnego wpływu na zakres i sposób dalszego wykorzystania danych zbieranych przez LinkedIn za pomocą Insight Tag. Korzystanie z LinkedIn Insight Tag odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą zg. z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, postępując zgodnie z opisem w punkcie (4).

(3) Bliższe informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez LinkedIn, a także przysługujących Państwu praw oraz możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o polityce prywatności serwisu LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Po zalogowaniu w serwisie LinkedIn mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować zbieranie danych pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

Administratorem danych jest LinkedIn Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Kontakt z inspektorem ochrony danych LinkedIn jest możliwy pod adresem https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

(4) Mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec stosowania LinkedIn Insight Tag, korzystając z opcji rezygnacji pod adresem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Kontakt

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Jeżeli pomimo naszych starań o zapewnienie poprawności Państwa danych przechowywane są nieprawidłowe informacje, na Państwa życzenie dokonamy ich korekty.