Triflex JWS

Dowiedz się więcej

System uszczelnień dylatacji z betonu wodoszczelnego Triflex JWS

Wodoszczelne konstrukcje betonowe znajdują od dziesięcioleci wiele praktycznych zastosowań budowlanych. Oprócz parkingów podziemnych z wykorzystaniem betonu wodoszczelnego wykonuje się także dachy i elementy konstrukcyjne pozostające w kontakcie z ziemią, często także wraz z przylegającą zielenią. Powyższa metoda konstrukcyjna wprawdzie sprawdziła się, jednak nadal często pojawiają się szkody wynikające z jej słabych punktów. Należą do nich dylatacje robocze i dylatacje ruchome pojedynczych elementów konstrukcyjnych oraz elementów przechodzących na wylot.

Triflex JWS stanowi zbrojony włókniną system uszczelniający przeznaczony do dylatacji betonowych, który jest stosowany w szczególności przy budowie nowych obiektów, jak i podczas renowacji hydroizolacji budynków z betonu szczelnego. System z wysokiej jakości żywic PMMA jest odporny na hydrolizę, przerastanie korzeni i kłączy wg FLL i może być stosowany w obszarach wchodzących w kontakt z ziemią.

     Najważniejsze zalety systemu

  • Szczelność w każdym detalu: dzięki obróbce za pomocą płynnego materiału nawet skomplikowane detale, np. obróbki drzwi i dylatacje krzyżowe, zostają łatwo i równomiernie uszczelnione
  • Krótki czas obróbki: podkład gruntujący i żywica uszczelniająca nadają się do dalszej obróbki po 45 minutach. System jest odporny na obciążenia natychmiast po ostatnim etapie prac
  • Odpowiedni do budowania nowych obiektów i renowacji: system ten stanowi zarówno uszczelnienie, jak i warstwę ochronną. Dzięki niewielkiej wysokości rzędu kilku milimetrów niepotrzebne jest tworzenie dla bryły budynku żadnych szczególnych konstrukcji
  • Wytrzymały system: Triflex JWS wytrzymuje obciążenia mechaniczne i chemiczne. System jest odporny na hydrolizę i działanie alkaliów
  • Certyfikowane bezpieczeństwo: zastosowane w systemie Triflex JWS żywice uszczelniające Triflex ProDetail / ProTect posiadają ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego wg Listy Norm Budowlanych A część 2, nr 1.4

Informacje techniczne

Triflex JWS

Triflex JWS stanowi systemowe rozwiązanie, które zostało stworzone specjalnie na potrzeby prac uszczelniających przy hydroizolacji budynku z betonu szczelnego. Rozwiązanie to posiada ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego.
Zobacz szczegóły techniczne