?

Triflex CPS-C+ - Informacje techniczne

Triflex CPS-C+ - Informacje techniczne

Triflex CPS-C+: System powłok do pośrednich poziomów parkingowych i garaży podziemnych

Triflex CPS-C+ to wodoszczelny system cienkowarstwowy na bazie żywicy epoksydowej (EP). System, opracowany specjalnie z przeznaczeniem do pośrednich poziomów parkingowych i garaży podziemnych, zapewnia ochronę z możliwością kolorystycznego dopasowania i zwiększa właściwości antypoślizgowe. Łączenia, dylatacje i detale zostają zabezpieczone poprzez zbrojone włókniną uszczelnienie.

Budowa systemu Triflex CPS-C+ wariant 1

Thumbnail
1

Podkład gruntujący (wariant 1)

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer stosowany jest jako podkład gruntujący do różnego rodzaju metali i skorodowanych powierzchni.

Zużycie
Ok. 0,08–0,10 l/m²
Charakterystyka produktu

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+ stosuje się jako podkład gruntujący, szpachlowanie gruntujące, jak również do wyrównywania nierówności, przeważnie w systemach Triflex CPS-C+ oraz Triflex CPS-I+.

Zużycie
Zużycie zależy od wykonywanego systemu
Charakterystyka produktu

Piasek kwarcowy 0,3–0,8 mm

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

2

Masa szpachlowa do gruntowania (wariant 1)

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+ stosuje się jako podkład gruntujący, szpachlowanie gruntujące, jak również do wyrównywania nierówności, przeważnie w systemach Triflex CPS-C+ oraz Triflex CPS-I+.

Zużycie
Zużycie zależy od wykonywanego systemu
Charakterystyka produktu

Piasek kwarcowy 0,3–0,8 mm

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

Piasek kwarcowy 0,1–0,4 mm

Hartkorn grob

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

3

Powłoka utrwalająca (wariant 1)

Triflex Pox Finish 173+

Triflex Pox Finish 173+

Triflex Pox Finish 173+ stosuje się jako wierzchnią powłokę utrwalającą w systemach Triflex CPS-C+ oraz Triflex CPS-I+.

Zużycie
Min. 0,60 kg/m² na piaskowanej powierzchni
Charakterystyka produktu
4

Inne / opcjonalne produkty systemowe (wariant 1)

Włóknina Triflex

Triflex Spezialvlies

Włóknina Triflex służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA i PUR.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel)

Triflex Cryl Spachtel

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel) stosowana jest do wyrównywania nierówności w obrębie podłoża oraz systemów Triflex w miejscach nakładających się warstw włókniny lub wgłębień.

Zużycie
Ok. 1,40 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex FlexFiller

Triflex FlexFiller

Produkt Triflex FlexFiller stosowany jest do zalewania dylatacji.

Zużycie
Ok. 1,40 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Zaprawa murarska Triflex Pox

Triflex Pox Mörtel

Zaprawa murarska Triflex Pox jest mieszanką Triflex Pox R 100 lub Triflex Pox Primer 116+ i suszonego ogniowo piasku kwarcowego. 

  • Do produkcji cienkowarstwowych podłoży z zaprawy
  • Do produkcji grubowarstwowych podłoży z zaprawy
  • Do produkcji zaprawy naprawczej
Zużycie
Min. 2,20 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni

Triflex Than R 557 thix

Triflex Than R 557 thix

Produkt Triflex Than R 557 thix jest stosowany do uszczelniania obróbek detali oraz połączeń ze ścianą w systemie Triflex CPS-I+.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Środek czyszczący Triflex

Triflex Reiniger

Środek czyszczący Triflex przeznaczony jest do wszystkich produktów na bazie PMMA, EP, PUR oraz PUA. Służy on do przygotowywania podłoża w przypadku przeróbek i przerw w pracy, jak również do odtłuszczania metali. Ponadto za pomocą środka czyszczącego Triflex można czyścić zabrudzone narzędzia robocze.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża (min. 0,20 l/m²)
Charakterystyka produktu

Taśma wzmacniająca Triflex

Triflex Trägerband

Taśma wzmacniająca Triflex stosowana jest jako warstwa nośna pod pętle w dylatacjach ruchomych.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu

Sznur okrągły PE

PE-Rundschnur

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

Osłona blaszana

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

Zagęszczacz Triflex w proszku (Stellmittel Pulver)

Triflex Stellmittel Pulver

Zagęszczacz Triflex w proszku nadaje systemom Triflex na bazie PMMA, EP i PUR właściwości tiksotropowe, przez co umożliwia aplikację mas chemoutwardzalnych na powierzchniach pionowych.

Zużycie
Dodawać 2–4 % w zależności od wymaganego stopnia tiksotropii

Triflex UltraCleaner

Triflex UltraCleaner

Triflex UltraCleaner służy jako uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający do nawierzchni systemów Triflex.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża
Charakterystyka produktu

Budowa systemu Triflex CPS-C+ wariant 2

Thumbnail
1

Podkład gruntujący (wariant 2)

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer stosowany jest jako podkład gruntujący do różnego rodzaju metali i skorodowanych powierzchni.

Zużycie
Ok. 0,08–0,10 l/m²
Charakterystyka produktu

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+ stosuje się jako podkład gruntujący, szpachlowanie gruntujące, jak również do wyrównywania nierówności, przeważnie w systemach Triflex CPS-C+ oraz Triflex CPS-I+.

Zużycie
Zużycie zależy od wykonywanego systemu
Charakterystyka produktu

Piasek kwarcowy 0,3–0,8 mm

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

2

Masa szpachlowa do gruntowania (wariant 2)

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+

Triflex Pox Primer 116+ stosuje się jako podkład gruntujący, szpachlowanie gruntujące, jak również do wyrównywania nierówności, przeważnie w systemach Triflex CPS-C+ oraz Triflex CPS-I+.

Zużycie
Zużycie zależy od wykonywanego systemu
Charakterystyka produktu

Piasek kwarcowy 0,3–0,8 mm

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

Piasek kwarcowy 0,1–0,4 mm

Hartkorn grob

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

3

Powłoka utrwalająca (wariant 2)

Triflex Pox Finish 173+

Triflex Pox Finish 173+

Triflex Pox Finish 173+ stosuje się jako wierzchnią powłokę utrwalającą w systemach Triflex CPS-C+ oraz Triflex CPS-I+.

Zużycie
Min. 0,60 kg/m² na piaskowanej powierzchni
Charakterystyka produktu
4

Inne / opcjonalne produkty systemowe (wariant 2)

Włóknina Triflex

Triflex Spezialvlies

Włóknina Triflex służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA i PUR.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel)

Triflex Cryl Spachtel

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel) stosowana jest do wyrównywania nierówności w obrębie podłoża oraz systemów Triflex w miejscach nakładających się warstw włókniny lub wgłębień.

Zużycie
Ok. 1,40 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex FlexFiller

Triflex FlexFiller

Produkt Triflex FlexFiller stosowany jest do zalewania dylatacji.

Zużycie
Ok. 1,40 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Zaprawa murarska Triflex Pox

Triflex Pox Mörtel

Zaprawa murarska Triflex Pox jest mieszanką Triflex Pox R 100 lub Triflex Pox Primer 116+ i suszonego ogniowo piasku kwarcowego. 

  • Do produkcji cienkowarstwowych podłoży z zaprawy
  • Do produkcji grubowarstwowych podłoży z zaprawy
  • Do produkcji zaprawy naprawczej
Zużycie
Min. 2,20 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni

Triflex Than R 557 thix

Triflex Than R 557 thix

Produkt Triflex Than R 557 thix jest stosowany do uszczelniania obróbek detali oraz połączeń ze ścianą w systemie Triflex CPS-I+.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Środek czyszczący Triflex

Triflex Reiniger

Środek czyszczący Triflex przeznaczony jest do wszystkich produktów na bazie PMMA, EP, PUR oraz PUA. Służy on do przygotowywania podłoża w przypadku przeróbek i przerw w pracy, jak również do odtłuszczania metali. Ponadto za pomocą środka czyszczącego Triflex można czyścić zabrudzone narzędzia robocze.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża (min. 0,20 l/m²)
Charakterystyka produktu

Taśma wzmacniająca Triflex

Triflex Trägerband

Taśma wzmacniająca Triflex stosowana jest jako warstwa nośna pod pętle w dylatacjach ruchomych.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu

Sznur okrągły PE

PE-Rundschnur

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

Osłona blaszana

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

Zagęszczacz Triflex w proszku (Stellmittel Pulver)

Triflex Stellmittel Pulver

Zagęszczacz Triflex w proszku nadaje systemom Triflex na bazie PMMA, EP i PUR właściwości tiksotropowe, przez co umożliwia aplikację mas chemoutwardzalnych na powierzchniach pionowych.

Zużycie
Dodawać 2–4 % w zależności od wymaganego stopnia tiksotropii

Triflex UltraCleaner

Triflex UltraCleaner

Triflex UltraCleaner służy jako uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający do nawierzchni systemów Triflex.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża
Charakterystyka produktu

Nasze teksty ofertowe można oczywiście pobrać w różnych formatach. W naszym dziale pobierania udostępniamy Państwu teksty w formacie wymiany danych GAEB lub w postaci plików tekstowych.

Materiały do pobrania

Instrukcja obróbki

Thumbnail
Zagruntować łączenia oraz ew. powierzchnię.
1/6
Thumbnail
Uszczelnić łączenia, detale oraz…
2/6
Thumbnail
…dylatacje za pomocą produktu Triflex Than R 557 thix.
3/6
Thumbnail
Nanieść gruntującą masę szpachlową z Triflex Pox Primer 116+ połączonego z piaskiem kwarcowym…
4/6
Thumbnail
…i obsypać w nadmiarze piaskiem kwarcowym jeszcze przed utwardzeniem.
5/6
Thumbnail
Na koniec nanieść powłokę utrwalającą Triflex Pox Finish 173+.
6/6
Centrum handlowe King Square w Krakowie
Centrum handlowe King Square w Krakowie
Raport z zastosowania w praktyce Traunstein
Garaż podziemny Telekom
 Rampy na parkingu 1 budynku „Kaufhaus des Westens”
Rampy na parkingu 1 budynku „Kaufhaus des Westens”
Raport z zastosowania w praktyce Kantensiek
Parking wielokondygnacyjny Kliniki Ewangelickiej Bethel (EvKB)
Raport z zastosowania w praktyce Salzgitter
Parking wielokondygnacyjny Kurt-Schumacher-Ring
Raport z zastosowania w praktyce Kaufbeuren
Ratusz Kaufbeuren
Raport z zastosowania w praktyce Hanower
Rampy dojazdowe i teren dla dostawców VHV Gruppe

Jak możemy Państwu pomóc?

Służymy Państwu pomocą. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań systemowych prosimy o kontakt telefoniczny.