Triflex JWS Informacje techniczne

Triflex JWS – Informacje techniczne

Triflex JWS: Uszczelnienie dylatacji z betonu wodoszczelnego zgodnie z dyrektywą „Wodoszczelne budowle z betonu”

Przy hydroizolacji budynku z betonu szczelnego jesteśmy zmuszeni wybierać proste, monolityczne konstrukcje. Jeżeli wybór ten nie jest zgodny z życzeniem inwestora, profesjonalny montaż taśm dylatacyjnych nie zawsze jest prosty. Jeżeli na podkonstrukcji montowana jest później dodatkowa skomplikowana struktura, konieczne jest zapewnienie długotrwałej szczelności dylatacji. Aplikacja płynnego tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczeństwo pod każdym względem. W ten sposób możliwe jest równomierne uszczelnienie wszystkich możliwych dylatacji i łączeń w ciasnej przestrzeni i w niekonwencjonalnych wykonaniach. Całopowierzchniowa przyczepność do podłoża zapobiega podpowierzchniowej korozji uszczelnienia.
Zastosowane w systemie Triflex JWS żywice uszczelniające Triflex ProDetail/ProTect posiadają Ogólne Świadectwo Kontroli Nadzoru Budowlanego (abP) wg Listy Norm Budowlanych A część 2, nr 1.4 – Standardowo palne uszczelnienia dylatacyjne dla elementów budowlanych z betonu o wysokim stopniu wodoszczelności w stosunku do napierającej i nienapierającej wody oraz wilgotności gleby. Badania bazują na regułach przeprowadzania badań dla uszczelnień dylatacyjnych PG-ÜBB: Łączenia uszczelnień budynków z elementami konstrukcji z betonu o wysokiej odporności na przenikanie oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w AK BRL A, część 2, nr 1.4 w zakresie oceny dylatacji ruchomych. System jest przy tym odporny na przerastanie korzeni i kłączy zgodnie z FLL i nadaje się do stref połowicznego zanurzenia klasy użyteczności A, klasy wytrzymałości 1 i 2 zgodnie z dyrektywą „Wodoszczelne budowle z betonu”.

Ustalenie rodzaju konstrukcji

  Triflex JWS, wariant 1 Triflex JWS, wariant 2
Rodzaj dylatacji Zadane pęknięcia, dylatacje robocze, dylatacje ruchome Dylatacja ruchoma
Szerokość dylatacji < 30 mm > 30 mm
Maks. wynikowe odkształcenie Vr = 22,4 mm* Vr = 26,9 mm*
Maks. ciśnienie wody Dopuszczalne: 0,3 bar / 3 m słupa wody

Sprawdzone: 1,5 bar / 15 m słupa wody
Dopuszczalne: 0,4 bar / 4 m słupa wody

Sprawdzone: 2,0 bar / 20 m słupa wody

* Przy maks. wynik. odkształceniach należy przestrzegać konfiguracji testowych i ich wyników na podstawie odpowiedniego AbP. Stanowią one podstawę osiągniętych wartości. W wyniku zmian geometrii, obszarów izolacyjnych oraz głębokości pętli maks. wynik. odkształcenia mogą być niższe lub wyższe.

Dokumenty planistyczne

Budowa systemu Triflex JWS, wariant 1

Thumbnail
1

Podkład gruntujący (wariant 1)

Triflex Cryl Primer 222

Triflex Cryl Primer 222

Triflex Cryl Primer 222 to podkład gruntujący dla systemów Triflex na bazie żywicy PMMA, przeznaczony do stosowania na asfalcie.

Zużycie
Min. 0,40 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex Cryl Primer 276

Triflex Cryl Primer 276

Triflex Cryl Primer 276 to podkład gruntujący do systemów Triflex na bazie żywicy PMMA, przeznaczony do stosowania na podłożach chłonnych, takich jak beton lub jastrych.

Zużycie
Min. 0,40 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex Glas Primer

Triflex Glas Primer

Triflex Glas Primer stosuje się jako podkład gruntujący do nieoszlifowanych podłoży szklanych w różnych systemach Triflex.

Zużycie
Ok. 0,05 l/m² (50 ml) na gładkiej, równej powierzchni

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer stosowany jest jako podkład gruntujący do różnego rodzaju metali i skorodowanych powierzchni.

Zużycie
Ok. 0,15 l/m²
Charakterystyka produktu

Triflex Pox R 100

Triflex Pox R 100

Triflex Pox R 100 stosowany jest jako podkład gruntujący oraz do wykonywania:

  • Szpachlowania ubytków
  • Cienkowarstwowych podłoży z zaprawy
  • Grubokowarstwowych podłoży
  • Zaprawy naprawczej 
Zużycie
Jednokrotne gruntowanie: min. 0,30 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni (warstwa rozkładu obciążenia min. 1,30 kg/m²)
Charakterystyka produktu

Triflex Primer 610

Triflex Primer 610

Triflex Primer 610 to szybkoschnący podkład gruntujący do uniwersalnych zastosowań w celu poprawy przyczepności podłoży problematycznych. Produkt nanoszony jest za pomocą pędzla, wałka lub natryskiwany.

Zużycie
Ok. 40–80 g/m² w zależności od zastosowania na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu
2

Sznur okrągły PE (wariant 1)

Sznur okrągły PE

PE-Rundschnur

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

3

Masa szpachlowa (wariant 1)

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel)

Triflex Cryl Spachtel

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel) stosowana jest do wyrównywania nierówności w obrębie podłoża oraz systemów Triflex w miejscach nakładających się warstw włókniny lub wgłębień.

Zużycie
Ok. 1,40 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
4

Taśma budowlana Triflex (wariant 1)

Taśma budowlana Triflex

Triflex Steinklebeband

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

5

Uszczelnienie dylatacji (wariant 1)

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail stosowany jest do zaprawiania obróbek detali na dachach płaskich, balkonach, tarasach dachowych, podcieniach i parkingach wielopoziomowych.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Włóknina Triflex

Triflex Spezialvlies

Włóknina Triflex służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA i PUR.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu

Triflex ProTect

Triflex ProTect

Triflex ProTect wchodzi w skład systemu Triflex ProTect i stanowi wysokiej jakości trwałą masę uszczelniającą do dachów płaskich i pochyłych, stosowaną zarówno w nowym budownictwie, jak i renowacji budynków. Produkt Triflex ProTect jest również stosowany w systemie Triflex JWS.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu
6

Warstwa ochronna (wariant 1)

Triflex Cryl Finish 205

Triflex Cryl Finish 205

Triflex Cryl Finish 205 to powłoka utrwalająca do wykańczanych i nie wykańczanych posypką systemów Triflex na bazie PMMA, służąca zwiększeniu odporności chemicznej i mechanicznej powierzchni.

Zużycie
Ok. 0,50–0,70 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni w zależności od zastosowania
7

Inne / opcjonalne produkty systemowe (wariant 1)

Triflex Cryl RS 240

Triflex Cryl RS 240

Triflex Cryl RS 240 to szybkoutwardzalna, wysoce wytrzymała zaprawa naprawcza do napraw posadzek jastrychowych oraz prac renowacyjnych w obszarach zewnętrznych przeprowadzanych za pomocą warstw o grubości od 5 mm do 50 mm.

Zużycie
Ok. 2,20 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Środek czyszczący Triflex (Reiniger)

Triflex Reiniger

Środek czyszczący Triflex przeznaczony jest do wszystkich produktów na bazie PMMA, EP, PUR oraz PUA. Służy on do przygotowywania podłoża w przypadku przeróbek i przerw w pracy, jak również do odtłuszczania metali. Ponadto za pomocą środka czyszczącego Triflex można czyścić zabrudzone narzędzia robocze.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża (min. 0,20 l/m²)

Triflex UltraCleaner

Triflex UltraCleaner

Triflex UltraCleaner służy jako uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający do nawierzchni systemów Triflex.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża
Charakterystyka produktu

Budowa systemu Triflex JWS, wariant 2

Thumbnail
1

Podkład gruntujący (wariant 2)

Triflex Cryl Primer 222

Triflex Cryl Primer 222

Triflex Cryl Primer 222 to podkład gruntujący dla systemów Triflex na bazie żywicy PMMA, przeznaczony do stosowania na asfalcie.

Zużycie
Min. 0,40 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex Cryl Primer 276

Triflex Cryl Primer 276

Triflex Cryl Primer 276 to podkład gruntujący do systemów Triflex na bazie żywicy PMMA, przeznaczony do stosowania na podłożach chłonnych, takich jak beton lub jastrych.

Zużycie
Min. 0,40 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex Glas Primer

Triflex Glas Primer

Triflex Glas Primer stosuje się jako podkład gruntujący do nieoszlifowanych podłoży szklanych w różnych systemach Triflex.

Zużycie
Ok. 0,05 l/m² (50 ml) na gładkiej, równej powierzchni

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer

Triflex Metal Primer stosowany jest jako podkład gruntujący do różnego rodzaju metali i skorodowanych powierzchni.

Zużycie
Ok. 0,15 l/m²
Charakterystyka produktu

Triflex Pox R 100

Triflex Pox R 100

Triflex Pox R 100 stosowany jest jako podkład gruntujący oraz do wykonywania:

  • Szpachlowania ubytków
  • Cienkowarstwowych podłoży z zaprawy
  • Grubokowarstwowych podłoży
  • Zaprawy naprawczej 
Zużycie
Jednokrotne gruntowanie: min. 0,30 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni (warstwa rozkładu obciążenia min. 1,30 kg/m²)
Charakterystyka produktu

Triflex Primer 610

Triflex Primer 610

Triflex Primer 610 to szybkoschnący podkład gruntujący do uniwersalnych zastosowań w celu poprawy przyczepności podłoży problematycznych. Produkt nanoszony jest za pomocą pędzla, wałka lub natryskiwany.

Zużycie
Ok. 40–80 g/m² w zależności od zastosowania na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu
2

Taśma wzmacniająca Triflex (wariant 2)

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel)

Triflex Cryl Spachtel

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel) stosowana jest do wyrównywania nierówności w obrębie podłoża oraz systemów Triflex w miejscach nakładających się warstw włókniny lub wgłębień.

Zużycie
Ok. 1,40 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni

Taśma wzmacniająca Triflex

Triflex Trägerband

Taśma wzmacniająca Triflex stosowana jest jako warstwa nośna pod pętle w dylatacjach ruchomych.

Zużycie
/
3

Uszczelnienie pętlowe (wariant 2)

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail stosowany jest do zaprawiania obróbek detali na dachach płaskich, balkonach, tarasach dachowych, podcieniach i parkingach wielopoziomowych.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Włóknina Triflex

Triflex Spezialvlies

Włóknina Triflex służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA i PUR.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu

Triflex ProTect

Triflex ProTect

Triflex ProTect wchodzi w skład systemu Triflex ProTect i stanowi wysokiej jakości trwałą masę uszczelniającą do dachów płaskich i pochyłych, stosowaną zarówno w nowym budownictwie, jak i renowacji budynków. Produkt Triflex ProTect jest również stosowany w systemie Triflex JWS.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu
4

Sznur okrągły PE (wariant 2)

Sznur okrągły PE

PE-Rundschnur

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

5

Zalanie szczelin dylatacyjnych (wariant 2)

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail stosowany jest do zaprawiania obróbek detali na dachach płaskich, balkonach, tarasach dachowych, podcieniach i parkingach wielopoziomowych.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Triflex ProTect

Triflex ProTect

Triflex ProTect wchodzi w skład systemu Triflex ProTect i stanowi wysokiej jakości trwałą masę uszczelniającą do dachów płaskich i pochyłych, stosowaną zarówno w nowym budownictwie, jak i renowacji budynków. Produkt Triflex ProTect jest również stosowany w systemie Triflex JWS.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel)

Triflex Cryl Spachtel

Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel) stosowana jest do wyrównywania nierówności w obrębie podłoża oraz systemów Triflex w miejscach nakładających się warstw włókniny lub wgłębień.

Zużycie
Ok. 1,40 kg/m² na każdy mm warstwy mierząc na gładkiej, równej powierzchni
6

Taśma budowlana Triflex (wariant 2)

Taśma budowlana Triflex

Triflex Steinklebeband

Szczegółowe informacje można znaleźć w informatorze projektowym.

7

Uszczelnienie dylatacji (wariant 2)

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail

Triflex ProDetail stosowany jest do zaprawiania obróbek detali na dachach płaskich, balkonach, tarasach dachowych, podcieniach i parkingach wielopoziomowych.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu

Włóknina Triflex

Triflex Spezialvlies

Włóknina Triflex służy do zbrojenia i kontroli grubości warstw systemów Triflex na bazie PMMA i PUR.

Zużycie
/
Charakterystyka produktu

Triflex ProTect

Triflex ProTect

Triflex ProTect wchodzi w skład systemu Triflex ProTect i stanowi wysokiej jakości trwałą masę uszczelniającą do dachów płaskich i pochyłych, stosowaną zarówno w nowym budownictwie, jak i renowacji budynków. Produkt Triflex ProTect jest również stosowany w systemie Triflex JWS.

Zużycie
Min. 3,00 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni
Charakterystyka produktu
8

Warstwa ochronna (wariant 2)

Triflex Cryl Finish 205

Triflex Cryl Finish 205

Triflex Cryl Finish 205 to powłoka utrwalająca do wykańczanych i nie wykańczanych posypką systemów Triflex na bazie PMMA, służąca zwiększeniu odporności chemicznej i mechanicznej powierzchni.

Zużycie
Ok. 0,50–0,70 kg/m² na gładkiej, równej powierzchni w zależności od zastosowania
9

Inne / opcjonalne produkty systemowe (wariant 2)

Środek czyszczący Triflex (Reiniger)

Triflex Reiniger

Środek czyszczący Triflex przeznaczony jest do wszystkich produktów na bazie PMMA, EP, PUR oraz PUA. Służy on do przygotowywania podłoża w przypadku przeróbek i przerw w pracy, jak również do odtłuszczania metali. Ponadto za pomocą środka czyszczącego Triflex można czyścić zabrudzone narzędzia robocze.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża (min. 0,20 l/m²)

Triflex UltraCleaner

Triflex UltraCleaner

Triflex UltraCleaner służy jako uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający do nawierzchni systemów Triflex.

Zużycie
W zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz podłoża
Charakterystyka produktu

Rysunki systemu

Rysunki systemu

Nasze teksty ofertowe można oczywiście pobrać w różnych formatach. W naszym dziale pobierania udostępniamy Państwu teksty w formacie wymiany danych GAEB lub w postaci plików tekstowych.

Materiały do pobrania

Instrukcja obróbki

Thumbnail
Wyszlifować podłoże betonowe w celu usunięcia resztek cementu.
1/10
Thumbnail
Zagruntować dylatacje za pomocą podkładu gruntującego Triflex Cryl Primer 276.
2/10
Thumbnail
Sznur okrągły PE po umieszczeniu obkleić taśmą budowlaną Triflex.
3/10
Thumbnail
Napełnić żywicą uszczelniającą Triflex ProDetail...
4/10
Thumbnail
... i wymieszać z katalizatorem Triflex.
5/10
Thumbnail
Położyć odpowiednią warstwę Triflex ProDetail,...
6/10
Thumbnail
… przyłożyć włókninę Triflex, usuwając spod niej powietrze…
7/10
Thumbnail
… i nałożyć Triflex ProDetail, gdy poprzednia warstwa jest jeszcze mokra.
8/10
Thumbnail
Na zakończenie położyć warstwę ochronną Triflex ProDetail.
9/10
Thumbnail
Po 3 godzinach można dokonać dalszych czynności na ochronnej macie budowlanej.
10/10
Raport z zastosowania w praktyce Genewa
Tag Aviation
Raport z zastosowania w praktyce Hanower
Zabytkowy dach Opery Państwowej pokryty blachą miedzianą
Raport z zastosowania w praktyce Paderborn
Eletrownia wiatrowa Vestas V90 dla browaru
Raport z zastosowania w praktyce Vlotho
Zbiornik retencyjny oczyszczalni ścieków
Raport z zastosowania w praktyce Guastalla (IT)
Zbiornik wody gaśniczej SMEG
Raport z zastosowania w praktyce Wersal
Fontanna Latony

Jak możemy Państwu pomóc?

Służymy Państwu pomocą. W przypadku pytań dotyczących naszych produktów i rozwiązań systemowych prosimy o kontakt telefoniczny.