Oznakowanie poziome na drodze krajowe

Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty

Miejsce
Łochów
Data realizacji
2022
Powierzchnia
2000 m²
Autoryzowany wykonawca
Głowacki Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

Oznakowanie poziome na drodze krajowe

Droga krajowa nr 62 w miejscowości Łochów została gruntownie wyremontowana. Na nowej nawierzchni asfaltowej konieczne było wykonanie nowego i trwałego oznakowania poziomego. Do oznakowania poziomego, inwestor zdecydował się zastosować masy chemoutwardzalne, które są najbardziej trwałym i odpornym na zużycie mechaniczne materiałem do oznakowania poziomego dróg. Masy chemoutwardzalne są również materiałem bardzo efektownym z punktu widzenia odnowy oznakowania w przyszłości. Po wielu latach od wykonania oznakowania, może ono być odnowione przy pomocy mas chemoutwardzalnych, mas chemoutwardzalnych natryskiwanych lub farb drogowych bez konieczności usuwania starego oznakowania. Nowe oznakowanie poziome zostało wykonane w formie struktury nieregularnej, która zapewnia znakomitą widoczność w dzień jak i w nocy zarówno w warunkach, kiedy nawierzchnia jest sucha jak i podczas
opadów deszczu. Do wykonania oznakowania zastosowano masę chemoutwardzalną firmy Triflex o nazwie Preco Cryl Kaltplastik 2K, która stosowana jest w Polsce do oznakowania dróg od kilkunastu lat.
Masa Preco Cryl Kaltplastik 2K jest materiałem o najwyższej jakości, dzięki czemu wykonane oznakowanie spełnia wysokie wymagania, aplikacja przebiega szybko, płynnie bez przerw na ustawianie i regulowanie maszyn do oznakowania. Oznakowanie wykonane zostało przy pomocy maszyny samobieżnej CMC. Aplikacja maszynowa zapewniła prawidłowe pokrycie nawierzchni materiałem oraz jednolity posyp pneumatyczny mikrokulek szklanych. Dzięki temu oznakowanie jest estetyczne i spełnia najwyższe standardy zgodnie z wymaganiami inwestora.

Wymagania dotyczące renowacji

  • Wytrzymałość na intensywną eksploatację i zużycie mechaniczne
  • Wykonanie oznakowania w formie struktury nieregularnej z zachowaniem jednolitego i estetycznego pokrycia nawierzchni
  • Znakomita widoczność w dzień i w nocy (odblaskowość, biel)
  • Wysoka jakość masy chemoutwardzalnej pozwalająca na szybkie i sprawne wykonanie bez konieczności częstej regulacji maszyny do oznakowania
  • Szybki czas utwardzania masy ograniczający utrudnienia w ruchu do minimum

Przegląd etapów renowacji

  1. Przedznakowanie tzw. trasowanie oznakowania poziomego
  2. Wykonanie oznakowania poziomego poprzez nałożenie masy chemoutwardzalnej Preco Cryl Kaltplastik 2K maszyną samobieżną firmy CMC
  3. Pneumatyczne posypanie masy chemoutwardzalnej bezpośrednio po nałożeniu mikrokulkami szklanymi (odblaskowość)

Dalsze referencje

Raport z zastosowania w praktyce Münster VS
Oznakowanie lądowiska