30.03.2021

Napięta sytuacja na rynku towarowym

Ważne informacje dla naszych klientów

Napięta sytuacja na rynku towarowym

Napięta sytuacja na rynku towarowym

Od początku roku sytuacja na międzynarodowych rynkach surowcowych uległa dramatycznemu pogorszeniu. Opóźnienia w dostawach i niepowodzenia w zakupie surowców, jak również wąskie gardła w materiałach opakowaniowych i paletach, doprowadziły do poważnego ograniczenia dostępności materiałów. Niedobór surowców w połączeniu z rosnącym globalnym popytem doprowadził do gwałtownego wzrostu cen w ostatnich tygodniach. Dotyczy to nie tylko chemikaliów, ale także innych ważnych produktów, takich jak drewno, stal i materiały izolacyjne.

Triflex również wyraźnie odczuwa skutki tego rozwoju. Z baczną uwagą obserwujemy rynki i działamy z najwyższą odpowiedzialnością wobec naszych klientów. Naszym priorytetem jest dalsze gwarantowanie zdolności do realizacji zamówień. Ponadto robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utrzymać ceny naszych produktów i systemów na stabilnym poziomie tak długo, jak to możliwe. Nie możemy jednak jeszcze przewidzieć niezwykle dynamicznego rozwoju sytuacji i dlatego musimy zastrzec sobie prawo do korekty cen. Zalecamy, aby ze swojej strony poinformowali Państwo również swoich klientów o opisanej powyżej sytuacji i uzgodnili indywidualne klauzule cenowe dla przyszłych umów z możliwością ewentualnych korekt, aby móc dostosować umowy w przypadku dalszego wzrostu cen.

Będziemy Państwa informować o dalszym rozwoju sytuacji i dziękujemy za okazane nam zaufanie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Państwem pomyślnie przejdziemy przez tą trudną sytuację.