Parking wielokondygnacyjny Weimarer Straße

En savoir plus

Kluczowe fakty

Lieu
Wolfsburg
Système
Période des travaux
2015
Taille
poziom górny 1800 m² i rampa dojazdowa
Applicateur
Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG, Salzgitter

Parking wielokondygnacyjny Weimarer Straße

Pękający asfalt, uszkodzone uszczelnienie bitumiczne i wnikanie wilgoci na dolny poziom – tak wyglądał obraz uszkodzeń na parkingu wielokondygnacyjnym przy Weimarer Straße w Wolfsburgu. Aby zabezpieczyć stan parkingu i przywrócić użytkownikom wygodną przestrzeń do parkowania w pobliżu mieszkania, zarządca, firma BUWOG Immobilien Management GmbH z Wolfsburga, zleciła remont górnego poziomu o powierzchni 1800 m2 oraz rampy dojazdowej. Konieczne było stworzenie trwałego i atrakcyjnego wizualnie uszczelnienia z korzystnym stosunkiem kosztów do jakości. Rozwiązaniem było płynne tworzywo sztuczne Triflex. Po wspólnej intensywnej fazie planowania, w której wziął udział Harm Stelling, kierownik sprzedaży Triflex w regionie Niemcy Wschodnie, przedstawiciele wykonawcy, firmy Holl Flachdachbau, Salzgitter, a także administracji i wspólnoty mieszkańców, podjęto decyzję o wyborze systemu uszczelniającego dla poziomu górnego Triflex ProPark, wariant 2.

Wymagania dotyczące renowacji

 • Trwała ochrona przed zawilgoceniem
 • Produkty zatwierdzone przez inspektorat budowlany
 • Wysoka odporność warstwy użytkowej na ścieranie
 • Aplikacja na starą powłokę bez konieczności jej usuwania
 • Maksymalne bezpieczeństwo dla użytkowników
 • Kolorowe oznaczenia

Przegląd etapów renowacji

 1. Uszczelnienie wszystkich detali za pomocą Triflex ProDetail i włókniny Triflex.
 2. Uszczelnienie powierzchni za pomocą Triflex ProPark.
 3. Utworzenie wysoce odpornej na ścieranie warstwy użytkowej za pomocą Triflex Cryl M 264: jezdnia w kolorze ciemno-szarym drogowym, miejsca postojowe w kolorze popielatym pirytowym, białe oznaczenia miejsc postojowych oraz strzałki na rampie wjazdowej i wyjazdowej, biała numeracja miejsc postojowych.
 4. Posypka Triflex MicroChips na uszczelnieniu ścian wewnętrznych.
 5. Pokrycie zbrojenia aluminiowymi osłonami.

DZIĘKI WYBOROWI PŁYNNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO OSTATECZNE KOSZTY WYNIOSŁY ZALEDWIE OKOŁO JEDNEJ TRZECIEJ PIERWOTNIE ZAKŁADANEJ CENY.

Heiko Hartig, Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG

Dalsze referencje

Thumbnail
Toit plat d'un bâtiment commercial, Duisbourg (Allemagne)
Thumbnail
Toiture de la gare, Granville
Thumbnail
Centrale thermique, Hamm (Allemagne)
Toiture d'un centre commercial, Montpellier
Toiture d'un centre commercial, Montpellier
Création d‘une toiture réflective pour une école
Création d‘une toiture réflective, Seichamps